deformiteti kičmenog stuba

Kifoza

o kifozi

Kifoza je deformitet koji karakteriše povećanje fiziološke krivine grudnog dela kičme prema natrag.

Slabiji razvoj prednjeg dela pršljena formira klinasti pršljen, a njena posledica je kifoza.

Postoje 3 razloga nastanka kifoze:

  • slabost leđnih mišića
  • sniženje prednjeg dela kičme nastalo usled poremećaja na korpusima i ligamentima
  • bol u predelu kičme koji izaziva kifozu i refleksni spazam u cilju smanjenja bola

Oblici kifoza:

  • posturalne-funkcionalne
  • urođene kifoze
  • kifoze kod sistemskih oboljenja
  • stečene kifoze

U etiološkom smislu kifoze možemo podeliti u dve osnovne grupe:

  • posturalne
  • strukturne

Posturalne kifoze srećemo u svakom životnom dobu, a nastaju usled lošeg držanja tela.

Aktivnošću, mogu se izgubiti pri ležanju na stomaku, a voljnim momentom ispraviti.

Strukturalne kifoze kod dece mogu se javiti usled slabosti mišića ekstenzora kičme ( hipotonija), kod brzog rasta, prisutnog rahitisa ili neke teške bolesti koja dodatno iscrpljuje organizam.

U periodu adolescencije okrugla leđa su posledica osteohondroze, a kod starijih su posledica osteoporoze.

Adolescentna kifoza se obično javlja u periodu između 9.i 16.godine.

Ispravlja se pravilnom aktivacijom mišića odgovornih za pravilan posturalni stav, pre svega ekstenzora leđa. U većini slučajeva pravilnim izborom vežbi moguće je u potpunosti otkloniti ovaj problem. Terapija je dugotrajna ali efikasna.

Kreće se u rasponu od nekoliko meseci do godinu dana.
Pored programa vežbi važno je otkloniti i ostale faktore koji mogu otežati proces lečenja ili dovesti do pogoršanja stanja.
Tu spadaju pre svega loše navike, neudobna obuća, gojaznost.

Kontakt

Društvene mreže

Corpore Sano

Centar za rehabilitaciju i relaksaciju.