Kiropraktika

Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova.
Glavni zadatak kiropraktičara je da uoči blok, da ga manipulativnom tehnikom otkloni a samim tim ukloni neuro-fiziološki problem na određenom nivou.
Cilj kiropraktike je skidanje pritiska sa nerava otklanjanjem subluksacije u cilju normalizovanja protoka impulsa kroz nerv, čime se dobija bolji rad organa i tkiva, veća pokretljivost u zglobovima i veća rasterećenost.

Kontakt

Društvene mreže

Corpore Sano

Centar za rehabilitaciju i relaksaciju.