deformiteti kičmenog stuba

Skolioza

o skoliozi

Skolioza je bočna lateralna i rotatorna krivina kičmenog stuba nastala usled deformacije jednog ili vise tela pršljenova, međupršljenova, međupršljenskih hrskavica, ili usled slabosti ligamenata i mišića kičme.

Klasifikacija po COBB- u:

  • funkcionalne skolioze- loše držanje, nejednakost nogu, amputacija, kontraktura kuka..

  • strukturalne skolioze-idiopatske, osteopatske, torakogene, neuropatske, druga nervna oboljenja miopatske mišićne distrodije..

Kineziterapija skolioza:

Lečenje skolioza funkcionalnog tipa u osnovi ima zadatak da eliminiše svaka fizička ili druga stanja čija je posledica asimetrija trupa.
To su najčešće kraća noga, anemija, mentalni i fizički zamor i slično.

Korekcija ovog deformiteta je moguća putem vežbi koje se konstantno sprovode u periodu od nekoliko meseci do godinu dana. Izmedju vežbi poželjno je korišćenje korektivnog aparata u cilju nedozvoljavanja vraćanja tela u nepravilan polozaj.
Prognoza kod funkcionalnih skolioza je dobra, a posle postizanja pozitivnih rezultata pacijent treba nastaviti sa vežbama.

Strukturalne skolioze su veoma kompleksne za lečenje, one se u potpunosti ne mogu sanirati, ali uspeh stepena njihove sanacije najviše leži u jačini ličnosti, volje i istrajnosti pacijenta.

Veoma važan faktor je i doba života kada se počinje sa korekcijom- što je osoba mlađa, šansa za bolju prognozu je veća.

Kontakt

Društvene mreže

Corpore Sano

Centar za rehabilitaciju i relaksaciju.